برچسب: بجهرم
3 مطلب

صعود شاخص بر بال سرمایه‌گذاری‌ها / تداوم رکوردشکنی مشارکت در عرضه‌های اولیه / به هر کد چند سهم بجهرم رسید؟

جزییات تازه‌ای از عرضه اولیه جدید چهارشنبه / بررسی صورت مالی نماد بجهرم / پاسخ مدیرعامل به ابهامات