برچسب: بحران سوریه
3 مطلب

خواهان حفظ برجام هستیم

حیثیت اروپا ایجاب می‌کند در مقابل فشارهای آمریکا در موضوع برجام مقاومت کند