برچسب:

بحران شکر

3 مطلب

وضعیت قیمت‌ شکر تا یک ماه آینده چه می‌شود؟

چند تن شکر در ایران تولید می‌شود؟

افزایش قیمت شکر در ایران چقدر متاثر از قیمت جهانی است؟