برچسب: بخش خصوصی‌سازی
1 مطلب

تعیین تکلیف ۶۳۲ بنگاه دولتی بر عهده سازمان خصوصی‌سازی