برچسب:

بخش نفتی

1 مطلب

نفت ایران حتی در صورت تشدید تحریم‌ها همچنان خریدار خواهد داشت