برچسب: بخش نفتی
1 مطلب

نفت ایران حتی در صورت تشدید تحریم‌ها همچنان خریدار خواهد داشت