برچسب:

بدهی‌های خارجی

8 مطلب

کاهش 6.5 درصدی بدهی‌های خارجی ایران

بدهی خارجی ایران کاهش یافت

کاهش ۱۱ درصدی بدهی خارجی ایران

کاهش ۹ درصدی بدهی خارجی کشور

ایران چقدر بدهی خارجی دارد؟