برچسب: بدهی‌های خارجی
4 مطلب

بدهی خارجی ایران کاهش یافت

کاهش ۱۱ درصدی بدهی خارجی ایران

کاهش ۹ درصدی بدهی خارجی کشور

ایران چقدر بدهی خارجی دارد؟