برچسب:

بدهی‌های دولت

9 مطلب

تسویه 31 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت

دولت به طلبکاران خود نفت خام می‌دهد

افزایش ۵۰ درصدی بدهی‌دولت به بانک مرکزی

۴ روش ساماندهی بدهی‌های دولت