برچسب: بدهی‌های دولت
8 مطلب

تسویه ۳۱ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت

دولت به طلبکاران خود نفت خام می‌دهد

افزایش ۵۰ درصدی بدهی‌دولت به بانک مرکزی

۴ روش ساماندهی بدهی‌های دولت