برچسب: بدهی بانک مرکزی
1 مطلب

رشد چشم‌گیر وام‌های دریافتی از خارج و سپرده‌های ارزی سیستم بانکی