برچسب: بدهی بانک مرکزی
4 مطلب

کاهش ۴ هزار میلیاردی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

بدهی دولت تدبیر به سیستم بانکی ۴ برابر شد

رشد چشم‌گیر وام‌های دریافتی از خارج و سپرده‌های ارزی سیستم بانکی