برچسب: بدهی مالی
4 مطلب

افزایش بدهی کشورهای حاشیه خلیج فارس

رشد ۸ درصدی بدهی خانوارهای کره جنوبی