برچسب:

بدهی هند

3 مطلب

بدهی نفتی هند به ایران تسویه شد

مسئله پرداخت بدهی‌های هند به ایران حل شد