برچسب: برج‌سازی
4 مطلب

ضوابط جدید برج‌سازی در همه شهرها

۷۰۰ برج بدون پروانه در کدام مناطق تهران هستند؟

۷۰۰ برج تهران پروانه ساختمانی ندارد

ممنوعیت بلندمرتبه‌سازی در بافت فرسوده