برچسب:

برج‌سازی

4 مطلب

ضوابط جدید برج‌سازی در همه شهرها

700 برج بدون پروانه در کدام مناطق تهران هستند؟

700 برج تهران پروانه ساختمانی ندارد

ممنوعیت بلندمرتبه‌سازی در بافت فرسوده