برچسب: برج‌سازی
3 مطلب

۷۰۰ برج بدون پروانه در کدام مناطق تهران هستند؟

۷۰۰ برج تهران پروانه ساختمانی ندارد

ممنوعیت بلندمرتبه‌سازی در بافت فرسوده