برچسب: بررسی صلاحت وزرای پیشنهادی
1 مطلب

آنها که می‌گویند ابرتورم داریم یا دروغ می‌گویند یا اقتصاد ایران را نمی‌فهمند