برچسب: برقی‌سازی
2 مطلب

خروج چین از پروژه قطار برقی مشهد-تهران

برق در جذب سرمایه‌گذاری از نفت و گاز جلو زد