برچسب:

برق تهران

5 مطلب

قطعی برق در تهران چقدر جدی است؟

قبض‌های کاغذی برق از اول مهر حذف می‌شوند

با مصرف بهینه مردم تابستان ۹۷ خاموشی نداریم

هزینه گذر از خاموشی پایتخت‌نشینان چقدر است؟