برچسب:

برق‌رسانی

9 مطلب

تولید برق از میزان مصرف بالاتر رفت

افزایش روزهای گردوغباری خوزستان از ۲۵ به ۱۳۳ روز

برق‌رسانی به روستاها ۱۳ برابر افزایش یافت

برق‌رسانی به تمام مشترکان تهرانی

وعده وزیر نیرو برای توسعه برق‌رسانی به عشایر