برچسب:

برنامه

3 مطلب

«تو در توی نهادی» چگونه برنامه‌ریزی را بی‌اثر کرد؟

هشدار در مورد انتشار برنامه‌های تقلبی موبایل