برچسب:

برنامه توسعه ششم

3 مطلب

اختصاص یک میلیارد دلار اعتبار برای اشتغالزایی

افزایش 10 میلیارد دلاری واردات در سال 96