برچسب: برنامه ملی بازآفرینی
2 مطلب

دور تازه همکاری دولت و شهرداری در بافت فرسوده

چارچوب قرارداد طرح امید، مشارکت در ساخت است