برچسب: برنامه موشکی
6 مطلب

اروپا گام عملی بردارد وگرنه با قاطعیت به سمت اجرای گام دوم می‌رویم