برچسب:

برچسب قیمت

5 مطلب

نبود قیمت روی کالاها به معنای گرانفروشی است

حذف برچسب قیمت کالا غیرقانونی است

تنها 9 روز به آزادسازی قیمت‌ها باقی است