برچسب:

بصره

7 مطلب

ناآرامی‌های بصره بنادر عراق را فلج کرد

انتقال گاز ایران به بصره تا پایان امسال

برقراری خط پروازی میان بصره و تهران برای اولین بار