برچسب:

بلند مدت

1 مطلب

کوچ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت