برچسب:

بندر گوادر

4 مطلب

ایران و رقابت هند-چین؛ همه تخم‌مرغ‌ها را در سبد چینی نگذاریم