برچسب:

بنکداران

2 مطلب

چرا کمبود روغن ادامه دارد؟

تولید روغن بیش از نیاز بازار است