برچسب:

بنگاه‌های صنعتی

5 مطلب

سال 98 کدام صنایع موفق‌تر هستند؟

واحدهای صنعتی کشور شبه‌تعطیل‌اند

11 هزار واحد صنعتی در کشور نوسازی می‌شود