برچسب:

بنگاه اقتصادي

3 مطلب

پرداخت ۷٫۵ هزار میلیارد تومان وام به بنگاه‌های اقتصادی

حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت شود

دریافت نهایی کارگران ۴۷ درصد افزایش یافته است