برچسب:

بنگاه‌ها

3 مطلب

دستمزد کارگران 15 تا 20 درصد می‌تواند بیشتر شود

مشکلات دائمی کارگران موقتی