برچسب:

بنگاه‌های دولتی

9 مطلب

بازار سرمایه رونق پیدا می‌کند / عرضه سهام بسیاری از بنگاه‌های دولتی در بورس در آینده نزدیک

دو دستور مهم روحانی به دژپسند / سازوکار عرضه سهام بنگاه‌های دولتی در بورس تسریع شود

مقاومت و تهمت در برابر خصوصی‌سازی واقعی

جزئیات افزایش قیمت آب،برق و گاز مصرفی

پیشنهاد واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی