برچسب: بهای سوخت
2 مطلب

رانندگان در جایگاه‌ها شخصا سوخت‌گیری کنند