برچسب: بهرام نظام الملکی
1 مطلب

نظام بانکی امکان اجرای ۳ میلیارد دلار پروژه را از بین برد