برچسب:

بهره مالکانه

1 مطلب

عوارض ۴۰ هزار میلیارد تومانی معادن/ بهره مالکانه ۴ برابر شد!