برچسب:

بودجه آمریکا

9 مطلب

کسری بودجه آمریکا به ۷۷۹ میلیارد دلار رسید

افزایش کسری بودجه آمریکا در سال 2018

کسری بودجه آمریکا در فوریه رکورد زد

بحران بودجه آمریکا ادامه دارد

افزایش کسری بودجه آمریکا تا سال ۲۰۱۹

دولت آمریکا در آستانه تعطیلی