برچسب: بودجه آمریکا
7 مطلب

کسری بودجه آمریکا در فوریه رکورد زد

بحران بودجه آمریکا ادامه دارد

افزایش کسری بودجه آمریکا تا سال ۲۰۱۹

دولت آمریکا در آستانه تعطیلی