برچسب:

بودجه آمریکا

9 مطلب

کسری بودجه آمریکا به ۷۷۹ میلیارد دلار رسید

کسری بودجه آمریکا در فوریه رکورد زد

بحران بودجه آمریکا ادامه دارد

افزایش کسری بودجه آمریکا تا سال ۲۰۱۹

دولت آمریکا در آستانه تعطیلی