برچسب: بودجه خانوار
3 مطلب

مردمان کدام استان درآمد بیشتری دارند؟

گران‌ترین و ارزان‌ترین استان‌ها کدامند؟

دخل و خرج شهری‌ها ۲ برابر روستایی‌ها/نیمی از درآمد خانوار شهری‌ «متفرقه» است!