برچسب:

بودجه خانوار

4 مطلب

جزئیات بودجه خانوار در سال ۹۸ / درآمد یک خانوار شهری ۲ برابر خانوار روستایی است

مردمان کدام استان درآمد بیشتری دارند؟

گران‌ترین و ارزان‌ترین استان‌ها کدامند؟

دخل و خرج شهری‌ها 2 برابر روستایی‌ها/نیمی از درآمد خانوار شهری‌ «متفرقه» است!