موضوعات داغ:
برچسب: بودجه دفاعی
3 مطلب

بودجه دفاعی چه تغییری کرد؟

افزایش 40 درصدی بودجه دفاعی فرانسه