برچسب: بودجه دفاعی
3 مطلب

بودجه دفاعی چه تغییری کرد؟

افزایش ۴۰ درصدی بودجه دفاعی فرانسه