برچسب: بودجه ریزی
3 مطلب

تبلور اقتصاد مقاومتی در بانک ملی ایران با بودجه‌ریزی مبتنی برعملکرد

نفت را از من بگیر مالیات را نه!