برچسب: بورس‌های جهانی
14 مطلب

ریزش سنگین بورس های جهانی با حمله به تاسیسات نفتی عربستان

بورس‌های جهانی بر مدار صعودی

ادامه روند مثبت در بورس‌های جهانی

بورس‌های جهانی ثابت ماندند

ریزش سنگین بورس‌های جهانی

بورس‌های جهانی صعود کردند

بورس‌های جهانی در معاملات امروز سبزپوش شدند

بورس‌های جهانی با جدی‌ شدن جنگ تجاری منفی شدند