برچسب: بورس ژاپن
4 مطلب

ریزش بورس توکیو

تصمیم ترامپ با بورس ژاپن چه کرد؟