برچسب:

بولسانارو

1 مطلب

سرایت پوپولیسم به برزیل/محبوبیت ژنرال‌ها تهدیدی برای دموکراسی در جهان