برچسب: بولسونارو
2 مطلب

نقش برزیل در نجات یا تخریب جنگل‌های آمازون

چرا اقتصاد برزیل دچار بحران شد؟