برچسب:

بومی‌سازی

2 مطلب

تولید دستگاهی برای اندازه‌گیری پارامترهای جریان آب

طراحی و ساخت اشتانگ ماشین تخلیه در ذوب آهن اصفهان