برچسب:

بیابان

6 مطلب

مرگ کارون برای خوزستان و کشور مشکل ایجاد می‌کند

۲۰ درصد اراضی ایران در حال بیابانی شدن هستند

معضل زیست‌محیطی یک معضل فراملی و فرامنطقه‌ای است

لزوم تهیه تقویم گردشگری مناطق کویری ایران