برچسب:

بیانیه ترامپ

2 مطلب

تکرار ادعاهای ترامپ درباره ایران در پیام نوروزی

ترامپ منافع مادی و اقتصادی را به حقوق بشر ادعایی خود ترجیح می‌دهد