برچسب: بیانیه ترامپ
2 مطلب

تکرار ادعاهای ترامپ درباره ایران در پیام نوروزی

ترامپ منافع مادی و اقتصادی را به حقوق بشر ادعایی خود ترجیح می‌دهد