برچسب:

بیماران دیابتی

3 مطلب

علائم سکته قلبی/ علائم حمله قلبی/ جمشیدیان هِلث

سردرگمی مردم در مراکز درمان / مردم برای دریافت انسولین کجا بروند؟