برچسب:

بیماران کرونایی

3 مطلب

حدود ۲۲ درصد بیماران کرونایی قرنطینه را نقض کردند

نفروختن بلیت سفر به کرونایی‌ها