برچسب:

بیمارستان‌ها

6 مطلب

ورشکستگی بیمارستان‌ها در اوج مبارزه با کرونا

۹۵ درصد جامعه پزشکی درآمد خوبی ندارند

ضرب‌و‌شتم ۱۵ پرستار در بیمارستان‌ها

عمل‌های جراحی که اشتباهی انجام می‌شوند