برچسب:

بیمارستان سینا

1 مطلب

در بیمارستان‌های تهران، موضوع پدافند غیرعامل رعایت نشده است