برچسب: بیمارستان سینا
1 مطلب

در بیمارستان‌های تهران، موضوع پدافند غیرعامل رعایت نشده است