برچسب:

بیمه رانندگان

6 مطلب

ثبت‌نام بیمه تکمیلی درمان برای رانندگان بازمانده و جدیدالورود آغاز شد

یارانه بیمه کارگری در جیب پولدارها

جزئیات بیمه تکمیلی رایگان ۱/۲ میلیون راننده کامیون و خانواده‌هایش

خودداری دولت از پرداخت حق بیمه رانندگان