برچسب: بیمه رانندگان
5 مطلب

یارانه بیمه کارگری در جیب پولدارها

جزئیات بیمه تکمیلی رایگان ۱/۲ میلیون راننده کامیون و خانواده‌هایش

خودداری دولت از پرداخت حق بیمه رانندگان