برچسب: بیمه کشاورزی
4 مطلب

بانک کشاورزی مرکزی ۴۴۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد

سرمازدگی بیش از ۸۰ درصد باغات «سلطانیه»