برچسب:

بیکاری در بهار

3 مطلب

اتفاقات عجیب بازار کار در سال ۹۹ / شاغلانی که در بازار کار نماندند

چرا نرخ بیکاری در سال ۹۹ افزایش یافت؟