برچسب:

بیکاری در سال 1400

2 مطلب

خبر نگران‌کننده برای دهه هشتادی‌ها / سیل متقاضیان کار، دستمزدها را کاهش می‌دهد؟

برگزاری انتخابات، نرخ بیکاری را کم می‌کند؟